function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

16+

Cháu Gái Đáng Yêu Của Chú

Cháu Gái Đáng Yêu Của Chú

16+, Adult, Ecchi, Manhwa, Truyện Tranh 18+
1.5K lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Bạn Gái Tôi Thật Năng Nổ

Bạn Gái Tôi Thật Năng Nổ

16+, Adult, Manhwa
304 lượt xem
0 đề cử
Chapter 31
6 tháng trước
Khi Nào Ta Hẹn Hò

Khi Nào Ta Hẹn Hò

16+, Adult, Hentai Màu, Manhwa, Romance, TruyenVn, Webtoon
43 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 15
7 tháng trước
Ranh Giới Người Bạn

Ranh Giới Người Bạn

16+, Adult, Manhwa, Romance, TruyenVn
232 lượt xem
0 đề cử
Chapter 57
7 tháng trước
Những Mỹ Nhân Ở Tiệm Đậu Hủ

Những Mỹ Nhân Ở Tiệm Đậu Hủ

16+, Adult, Hentai Màu, Manhwa, Mature, Romance, Webtoon
160 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 33
6 tháng trước
Thị Trấn Màu Hồng

Thị Trấn Màu Hồng

16+, Adult, Comedy, Harem, Hentai Màu, Manhwa, TruyenVn, Webtoon
67 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 6
8 tháng trước
Gia Đình Thân Thiết

Gia Đình Thân Thiết

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Webtoon
321 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 29
6 tháng trước
Trại Hè Lãng Mạn

Trại Hè Lãng Mạn

16+, Adult, Drama, Hentai Màu, Manhwa, Mature, Romance, TruyenVn, Webtoon
102 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 17
6 tháng trước
Đừng Học Nữa, Chạm Vào Em Đi Mà!

Đừng Học Nữa, Chạm Vào Em Đi Mà!

16+, Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, TruyenVn
210 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 29
6 tháng trước
Qua Đêm Với Chị Yêu

Qua Đêm Với Chị Yêu

16+, Adult, Drama, Manhwa, Romance, TruyenVn
370 lượt xem
0 đề cử
Chapter 41
7 tháng trước
Thử Thách Không Cương Với Mẹ Con Cô Ấy

Thử Thách Không Cương Với Mẹ Con Cô Ấy

16+, Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Mature, Romance, TruyenVn, Webtoon
96 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 15
7 tháng trước
Tư Thế Này Thì Sao?

Tư Thế Này Thì Sao?

16+, Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Mature, TruyenVn
182 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 30
7 tháng trước
Cuộc Sống Thăng Hoa

Cuộc Sống Thăng Hoa

16+, Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Mature, Romance, TruyenVn, Webtoon
258 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 20
7 tháng trước
Thiên Đường Dưỡng Bệnh

Thiên Đường Dưỡng Bệnh

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Romance, TruyenVn, Webtoon
85 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 12
7 tháng trước
Sống Chung Với Dì

Sống Chung Với Dì

16+, Adult, Hentai Màu, Manhwa, Romance
372 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 38
6 tháng trước
Dân Chơi Out Trình

Dân Chơi Out Trình

16+, Adult, Manhwa, TruyenVn
671 lượt xem
0 đề cử
Chapter 34
6 tháng trước
siteurl = 'https://www.wildponypublishing.com'; liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan