function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

ABO

HANG HỔ

HANG HỔ

ABO, Adult, Boy Love, Drama, Hài Hước, Hành Động, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
2.2K lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 3
8 tháng trước
Bảy Ngày Ham Muốn Beta Test

Bảy Ngày Ham Muốn Beta Test

ABO, Adult, Boy Love, Đam Mỹ, Echi, Lãng Mạn, Manhwa, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
1K lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 3
8 tháng trước
Hình Bóng Của Sự Tái Ngộ

Hình Bóng Của Sự Tái Ngộ

ABO, Adult, Boy Love, Drama, Đam Mỹ, Echi, Hành Động, Hentai, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
130 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 1
9 tháng trước
Cắn Nát Viên Ruby Đỏ

Cắn Nát Viên Ruby Đỏ

ABO, Adult, Boy Love, Lãng Mạn, Manga, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
100 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 4
9 tháng trước
Hoàn Cảnh Nhà Shima Chan

Hoàn Cảnh Nhà Shima Chan

ABO, Adult, Boy Love, Drama, Hài Hước, Lãng Mạn, Manga, Truyện Tranh 18+
150 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 12
9 tháng trước
Dom/Sub Vũ Trụ BL

Dom/Sub Vũ Trụ BL

ABO, Adult, Hài Hước, Hentai, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
254 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 1
9 tháng trước
Tình Yêu Nảy Mầm

Tình Yêu Nảy Mầm

ABO, Adult, Boy Love, Đam Mỹ, Lãng Mạn, Manhwa, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
88 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 4
9 tháng trước
Omega Thân Thiện Yêu Trẻ Nhỏ Và Bạo Chúa Yakuza

Omega Thân Thiện Yêu Trẻ Nhỏ Và Bạo Chúa Yakuza

ABO, Adult, Boy Love, Đam Mỹ, Lãng Mạn, Manga, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+
250 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 5
9 tháng trước
Eden, Chủ Nghĩa Vô Thần

Eden, Chủ Nghĩa Vô Thần

ABO, Adult, Boy Love, Echi, Lãng Mạn, Manga, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
215 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 7
9 tháng trước
Chẳng Phải Định Mệnh

Chẳng Phải Định Mệnh

ABO, Adult, Drama, Echi, Hentai, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
273 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 10
9 tháng trước
Omega Có Thai Cùng Ác Qủy

Omega Có Thai Cùng Ác Qủy

ABO, Adult, Boy Love, Drama, Echi, Hentai, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, Người Thú, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
420 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 5
9 tháng trước
SMYRNA VÀ CAPRI

SMYRNA VÀ CAPRI

ABO, Adult, Boy Love, Cổ Đại, Echi, Hài Hước, Hành Động, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, One Shot, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
306 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 12
8 tháng trước
Không Thể Chông Chờ Vào Định Mệnh

Không Thể Chông Chờ Vào Định Mệnh

ABO, Adult, Drama, Hài Hước, Hentai, Kịch Tính, Manga, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
141 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 3
9 tháng trước
Pendulum: Kemonohito Omegaverse

Pendulum: Kemonohito Omegaverse

ABO, Adult, Boy Love, Cổ Đại, Manga, Người Thú, Truyện Tranh 18+, Yaoi
109 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 4
9 tháng trước
Bé Cưng Chưa Trường Thành

Bé Cưng Chưa Trường Thành

ABO, Adult, Boy Love, Drama, Echi, Hentai, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, Người Thú, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
231 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 3
9 tháng trước
Mối Liên Kết Bí Mật

Mối Liên Kết Bí Mật

ABO, Adult, Cổ Đại, Drama, Đam Mỹ, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhua, Tình Cảm, Truyện Màu, Yaoi
52 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 41
9 tháng trước
NGƯỜI CỨNG NHẤT TRƯỜNG LÀ OMEGA Á!?

NGƯỜI CỨNG NHẤT TRƯỜNG LÀ OMEGA Á!?

ABO, Adult, Boy Love, Đam Mỹ, Manga, Truyện Tranh 18+, Yaoi
223 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 6
9 tháng trước
HỘI CHỨNG MINMO

HỘI CHỨNG MINMO

ABO, Adult, Boy Love, Đam Mỹ, Kịch Tính, Manhwa, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+, Yaoi
638 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 13.1
9 tháng trước
Tondemonai Ore No Alpha Vol 2

Tondemonai Ore No Alpha Vol 2

ABO, Adult, Boy Love, Drama, Đam Mỹ, Echi, Hài Hước, Hành Động, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, Manhwa, Người Thú, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
192 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 3
9 tháng trước
Nhân Viên Omega Mới Và Anh Đồng Nghiệp Alpha

Nhân Viên Omega Mới Và Anh Đồng Nghiệp Alpha

ABO, Adult, Boy Love, Lãng Mạn, Manga, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
100 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 5
9 tháng trước
Tôi Muốn Được Cưng Nựng!

Tôi Muốn Được Cưng Nựng!

ABO, Adult, Drama, Hài Hước, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
96 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 4
9 tháng trước
Cô Dâu Của Alpha

Cô Dâu Của Alpha

ABO, Adult, Boy Love, Hentai, Manga, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
202 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 22
9 tháng trước
SUỴT, BÉ CƯNG ĐANG NGỦ!

SUỴT, BÉ CƯNG ĐANG NGỦ!

ABO, Adult, Boy Love, Hài Hước, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, Truyện Màu
54 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 20
9 tháng trước
Tiệm Bánh Tình Yêu

Tiệm Bánh Tình Yêu

ABO, Adult, Boy Love, Drama, Echi, Hài Hước, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, One Shot, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
95 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 5
10 tháng trước
siteurl = 'https://www.wildponypublishing.com'; liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan