function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Girl Love

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Adult, Bách Hợp, Drama, Girl Love, Hài Hước, Lãng Mạn, Manhua, Tình Cảm, Truyện Màu
323 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 4
8 tháng trước
CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI

CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI

Adult, Bách Hợp, Girl Love, Lãng Mạn, Manhwa, One Shot, Tình Cảm, Yuri
207 lượt xem
0 đề cử
Chapter 2
9 tháng trước
Alpha X Alpha 2

Alpha X Alpha 2

Adult, Bách Hợp, Girl Love, Manga, One Shot
171 lượt xem
0 đề cử
Chapter 1
10 tháng trước
Haga-kun Muốn Bị Cắn

Haga-kun Muốn Bị Cắn

Adult, Boy Love, Đam Mỹ, Girl Love, Hài Hước, Harem, Lãng Mạn, Manhua
78 lượt xem
0 đề cử
Chapter 8
10 tháng trước
Hạt Mè Và Bánh Gạo

Hạt Mè Và Bánh Gạo

Adult, Girl Love, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhua, Người Thú, Tình Cảm, Truyện Màu
46 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 1
10 tháng trước
Kamiina Botan, Kẻ Say Rượu Là Một Đóa Hoa Ly

Kamiina Botan, Kẻ Say Rượu Là Một Đóa Hoa Ly

Adult, Bách Hợp, Girl Love, Lãng Mạn, Manga, Tình Cảm
111 lượt xem
0 đề cử
Chapter 7
10 tháng trước
Bản Di Chúc

Bản Di Chúc

Adult, Bách Hợp, Cổ Đại, Drama, Echi, Girl Love, Hài Hước, Hành Động, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, Phiêu Lưu, Tình Cảm, Truyện Màu, Yuri
212 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 4
10 tháng trước
Chuộc Tội

Chuộc Tội

Adult, Bách Hợp, Cổ Đại, Drama, Echi, Girl Love, Hài Hước, Hành Động, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, Phiêu Lưu, Tình Cảm, Truyện Màu, Yuri
205 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 1
10 tháng trước
Hôm Nay Cô Ấy Cũng Rất Dễ Thương

Hôm Nay Cô Ấy Cũng Rất Dễ Thương

Adult, Bách Hợp, Girl Love, Manhua, Truyện Màu
291 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 25
8 tháng trước
Nhật Ký Suy Nghĩ Xấu Xa

Nhật Ký Suy Nghĩ Xấu Xa

Adult, Bách Hợp, Drama, Echi, Girl Love, Hài Hước, Hentai, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+, Yuri
4.9K lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 20
8 tháng trước
Nhìn Thấy Tia Sáng Một Lần Nữa

Nhìn Thấy Tia Sáng Một Lần Nữa

Adult, Bách Hợp, Girl Love, Hài Hước, Manhua, Tình Cảm, Truyện Màu, Yuri
320 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 11
8 tháng trước
Ranh Giới

Ranh Giới

Adult, Bách Hợp, Girl Love, Hài Hước, Lãng Mạn, Yuri
215 lượt xem
0 đề cử
Chapter 62
10 tháng trước
CON GÁI THÌ ĐỪNG CÓ CHƠI GAME ĐỐI KHÁNG!

CON GÁI THÌ ĐỪNG CÓ CHƠI GAME ĐỐI KHÁNG!

Adult, Bách Hợp, Drama, Girl Love, Hành Động, Kịch Tính, Manga
284 lượt xem
0 đề cử
Chapter 17
11 tháng trước
siteurl = 'https://www.wildponypublishing.com'; liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan