function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

One Shot

Oneshot Ịch Ịch

Oneshot Ịch Ịch

Adult, Boy Love, Doujinshi, Hentai, Manga, One Shot, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+, Yaoi
2.6K lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 6
8 tháng trước
Oneshot Mặn Chát

Oneshot Mặn Chát

Adult, Boy Love, Drama, Echi, Hành Động, Harem, Hentai, Kịch Tính, Manga, One Shot, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+, Yaoi
2K lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 5
8 tháng trước
Tổng Hợp Oneshot Mặn Mòi

Tổng Hợp Oneshot Mặn Mòi

Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Người Thú, One Shot, Truyện Tranh 18+, Yaoi
974 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 31
8 tháng trước
Tuyển Tập Đoản Của Blancia

Tuyển Tập Đoản Của Blancia

Adult, Boy Love, Đam Mỹ, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, One Shot, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
119 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 1
9 tháng trước
Nhiều Hơn Nữa!

Nhiều Hơn Nữa!

Adult, Boy Love, Đam Mỹ, Lãng Mạn, Manga, One Shot, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+
523 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 1
9 tháng trước
Saimin Bukkake Scaramouche

Saimin Bukkake Scaramouche

Adult, Boy Love, Cổ Đại, Doujinshi, Hentai, Kịch Tính, One Shot, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+, Yaoi
879 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 1
9 tháng trước
Cuộc Viếng Thăm Không Lường Trước

Cuộc Viếng Thăm Không Lường Trước

Adult, Boy Love, Doujinshi, Hentai, Lãng Mạn, One Shot, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+, Yaoi
1.2K lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 1
9 tháng trước
Khi Naofumi-sama Bị Kẹt Trong Tường

Khi Naofumi-sama Bị Kẹt Trong Tường

Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Cổ Đại, Doujinshi, Hentai, Kịch Tính, Manga, One Shot, Truyện Tranh 18+, Yaoi
406 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 1
9 tháng trước
Bắt Cóc Và Cưỡng Bức Sinh Viên Naofumi-kun

Bắt Cóc Và Cưỡng Bức Sinh Viên Naofumi-kun

Adult, Boy Love, Doujinshi, Hentai, Kịch Tính, Manga, One Shot, Truyện Tranh 18+, Yaoi
3.3K lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 1
9 tháng trước
2055

2055

Adult, Boy Love, Manga, One Shot, Truyện Tranh 18+, Yaoi
221 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 1
9 tháng trước
Skeb Chongyun-Kun

Skeb Chongyun-Kun

Adult, Boy Love, Doujinshi, Hentai, One Shot, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+, Yaoi
775 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 1
9 tháng trước
Tuyển Tập Attack On Titan Của Team Vjt

Tuyển Tập Attack On Titan Của Team Vjt

Adult, Boy Love, Hành Động, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, One Shot, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
188 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 11
9 tháng trước
[Zaria (Zariya Ranmaru)] Kinbaku

[Zaria (Zariya Ranmaru)] Kinbaku

Adult, Boy Love, Đam Mỹ, Hentai, Kịch Tính, Manga, One Shot, Truyện Tranh 18+, Yaoi
413 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 0
9 tháng trước
Đêm Không Ngủ - Neon Genesis Evangelion Dj

Đêm Không Ngủ - Neon Genesis Evangelion Dj

Adult, Hentai, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, One Shot, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
56 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 1
9 tháng trước
Kỳ Nghỉ Hè

Kỳ Nghỉ Hè

Adult, Boy Love, Đam Mỹ, Hentai, Manga, One Shot, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
321 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 1
9 tháng trước
SMYRNA VÀ CAPRI

SMYRNA VÀ CAPRI

ABO, Adult, Boy Love, Cổ Đại, Echi, Hài Hước, Hành Động, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, One Shot, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
306 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 12
8 tháng trước
Oyasumi Andersen-kun – Fate/Grand Order

Oyasumi Andersen-kun – Fate/Grand Order

Adult, Boy Love, Echi, Hentai, Kịch Tính, Manga, One Shot, Truyện Tranh 18+
422 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 1
9 tháng trước
TANJIRO X ZENITSU

TANJIRO X ZENITSU

Adult, Boy Love, Doujinshi, Đam Mỹ, Hentai, One Shot, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+, Yaoi
481 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 1
9 tháng trước
Niên Thú Biết Yêu

Niên Thú Biết Yêu

Adult, Cổ Đại, Drama, Hài Hước, Hentai, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, Người Thú, One Shot, Phiêu Lưu, Truyện Tranh 18+, Yaoi
223 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 5
9 tháng trước
Midara Yume Miru Shinpu-samaJinkennashi Tarou

Midara Yume Miru Shinpu-samaJinkennashi Tarou

Adult, Echi, Manga, One Shot, Truyện Tranh 18+, Yaoi
113 lượt xem
0 đề cử
18+
Đang cập nhật
Con CAC Bự Của Bạn Ấu Thơ

Con CAC Bự Của Bạn Ấu Thơ

Adult, Doujinshi, Drama, Echi, Hài Hước, Hành Động, Hentai, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, One Shot, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
432 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 1
9 tháng trước
Tập Yuri On Ice

Tập Yuri On Ice

Adult, Doujinshi, Drama, Echi, Hài Hước, Hentai, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, One Shot, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
575 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 5
9 tháng trước
Giải Nhiệt Cho Em Người Yêu

Giải Nhiệt Cho Em Người Yêu

Adult, Boy Love, Doujinshi, Hentai, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, One Shot, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
319 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 1
9 tháng trước
Chợt Yêu Cậu Ấy

Chợt Yêu Cậu Ấy

Adult, Boy Love, Drama, Echi, Hài Hước, Hành Động, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, One Shot, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
98 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 6
9 tháng trước
siteurl = 'https://www.wildponypublishing.com'; liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan