function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Romance

Cách Tăng Follow

Cách Tăng Follow

18+, Adult, Ecchi, Manga, Romance, Smut, Truyện Tranh 18+
479 lượt xem
0 đề cử
Đang cập nhật
Con Rể Yêu

Con Rể Yêu

Adult, Drama, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
945 lượt xem
2 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Gặp Lại Người Ấy

Gặp Lại Người Ấy

Adult, Comedy, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
38 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Bạn Học Của Tôi

Bạn Học Của Tôi

Adult, Drama, Hentai Màu, Manhwa, Mature, Romance, School Life, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
171 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Người Dì Khiêu Gợi

Người Dì Khiêu Gợi

Adult, Comedy, Mature, Romance, Truyện Tranh 18+
279 lượt xem
0 đề cử
Đang cập nhật
Thế Giới Mở

Thế Giới Mở

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
61 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Lần Đầu Ấy

Lần Đầu Ấy

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
37 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Ứng Dụng Cầu Được Ước Thấy

Ứng Dụng Cầu Được Ước Thấy

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện Tranh 18+
218 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Ngôi Nhà Tình Yêu

Ngôi Nhà Tình Yêu

Adult, Big Boobs, Lãng Mạn, Romance, Smut, Truyện Tranh 18+, Webtoon
55 lượt xem
0 đề cử
Đang cập nhật
Cậu Chủ Nhỏ

Cậu Chủ Nhỏ

Adult, Manhwa, Romance, Truyện Tranh 18+
31 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Ajeossi

Ajeossi

Adult, Manhwa, Romance, Truyện Tranh 18+
604 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 64
6 tháng trước
Gợi Cảm

Gợi Cảm

Adult, Drama, Manhwa, Mature, Romance, Truyện Tranh 18+, Webtoon
366 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 42
6 tháng trước
Em Hàng Xóm

Em Hàng Xóm

Adult, Manhwa, Mature, Romance, Truyện Tranh 18+, Webtoon
264 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 93
7 tháng trước
Hẹn Hò Đôi

Hẹn Hò Đôi

Adult, Ecchi, Manhwa, Romance, Truyện Tranh 18+
76 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 13
7 tháng trước
Bữa Tiệc Của Kẻ Thứ 3

Bữa Tiệc Của Kẻ Thứ 3

Adult, Romance, Truyện Tranh 18+, Yuri
497 lượt xem
0 đề cử
Yuri
Chapter 15
7 tháng trước
Mom's Cafe

Mom's Cafe

Adult, Drama, Ecchi, Manhwa, Romance, Truyện Tranh 18+
87 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 3
7 tháng trước
My Office

My Office

Adult, Drama, Manhwa, Romance, Seinen, Truyện Tranh 18+
154 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 80
7 tháng trước
Bậc Thầy Quyến Rũ

Bậc Thầy Quyến Rũ

Adult, Manhwa, Romance, Truyện Tranh 18+
115 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 3
7 tháng trước
Cố Lên Nam Joo!

Cố Lên Nam Joo!

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Romance
94 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 15
7 tháng trước
Văn Phòng Lãng Mạn

Văn Phòng Lãng Mạn

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Mature, Romance, TruyenVn, Webtoon
46 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 12
7 tháng trước
Tình Yêu Băng Giá

Tình Yêu Băng Giá

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Webtoon
152 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 20
6 tháng trước
Khi Nào Ta Hẹn Hò

Khi Nào Ta Hẹn Hò

16+, Adult, Hentai Màu, Manhwa, Romance, TruyenVn, Webtoon
43 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 15
7 tháng trước
Thực Tập Ở Làng Tiên Cá

Thực Tập Ở Làng Tiên Cá

Adult, Drama, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Romance, TruyenVn, Webtoon
421 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 17
6 tháng trước
Lớp Học Bí Mật - Secret Class (Hot)

Lớp Học Bí Mật - Secret Class (Hot)

Adult, Manhwa, Romance, Slice Of Life, TruyenVn, Webtoon
386 lượt xem
0 đề cử
Chapter 155
6 tháng trước
siteurl = 'https://www.wildponypublishing.com'; liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan