function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Chàng Dâu Nhà Họ Kang youtube

Đọc truyện tranh Chàng Dâu Nhà Họ Kang youtube mới nhất, xem ngay Chàng Dâu Nhà Họ Kang youtube Tiếng Việt hay chất lượng cao từ mọi nguồn trên internet
Chàng Dâu Nhà Họ Kang

Chàng Dâu Nhà Họ Kang

Adult, Đam Mỹ, Slice Of Life
313 lượt xem
0 đề cử
Đam mỹ
Chapter 28
7 tháng trước
siteurl = 'https://www.wildponypublishing.com'; liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan