function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Chạy Trốn Gia Đình truyện adult manhwa

Đọc truyện tranh Chạy Trốn Gia Đình truyện adult manhwa mới nhất, xem ngay Chạy Trốn Gia Đình truyện adult manhwa Tiếng Việt hay chất lượng cao từ mọi nguồn trên internet
Chạy Trốn Gia Đình

Chạy Trốn Gia Đình

Adult, Drama, Manhwa, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
58 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 60
10 tháng trước
siteurl = 'https://www.wildponypublishing.com'; liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan