function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Chạy Trốn Gia Đình truyện tranh 18+

Đọc truyện tranh Chạy Trốn Gia Đình truyện tranh 18+ mới nhất, xem ngay Chạy Trốn Gia Đình truyện tranh 18+ Tiếng Việt hay chất lượng cao từ mọi nguồn trên internet
Chạy Trốn Gia Đình

Chạy Trốn Gia Đình

Adult, Drama, Manhwa, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
58 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 60
10 tháng trước
siteurl = 'https://www.wildponypublishing.com'; liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan