function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Hotboy Quốc Dân Là Nữ youtube

Đọc truyện tranh Hotboy Quốc Dân Là Nữ youtube mới nhất, xem ngay Hotboy Quốc Dân Là Nữ youtube Tiếng Việt hay chất lượng cao từ mọi nguồn trên internet
Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Adult, Harem, Manhua, Ngôn Tình, School Life, Shoujo, Truyện Màu
102 lượt xem
0 đề cử
Chapter 310
8 tháng trước
siteurl = 'https://www.wildponypublishing.com'; liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan