function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Khi Mẹ Săn Trai doctruyen3q

Đọc truyện tranh Khi Mẹ Săn Trai doctruyen3q mới nhất, xem ngay Khi Mẹ Săn Trai doctruyen3q Tiếng Việt hay chất lượng cao từ mọi nguồn trên internet
Khi Mẹ Săn Trai

Khi Mẹ Săn Trai

Adult, Drama, Manhwa, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
204 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 65
9 tháng trước
siteurl = 'https://www.wildponypublishing.com'; liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan