function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Khi Mẹ Săn Trai truyện adult manhwa

Đọc truyện tranh Khi Mẹ Săn Trai truyện adult manhwa mới nhất, xem ngay Khi Mẹ Săn Trai truyện adult manhwa Tiếng Việt hay chất lượng cao từ mọi nguồn trên internet
Khi Mẹ Săn Trai

Khi Mẹ Săn Trai

Adult, Drama, Manhwa, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
204 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 65
9 tháng trước
siteurl = 'https://www.wildponypublishing.com'; liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan