function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Phế Thổ Và An Tức doctruyen3q

Đọc truyện tranh Phế Thổ Và An Tức doctruyen3q mới nhất, xem ngay Phế Thổ Và An Tức doctruyen3q Tiếng Việt hay chất lượng cao từ mọi nguồn trên internet
Phế Thổ Và An Tức

Phế Thổ Và An Tức

Adult, Đam Mỹ, Manhua, Romance, Soft Yaoi
29 lượt xem
0 đề cử
Đam mỹ
Chapter 11
8 tháng trước
siteurl = 'https://www.wildponypublishing.com'; liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan