function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Thuần Hóa Nàng Elf manhwa hentai

Đọc truyện tranh Thuần Hóa Nàng Elf manhwa hentai mới nhất, xem ngay Thuần Hóa Nàng Elf manhwa hentai Tiếng Việt hay chất lượng cao từ mọi nguồn trên internet
Thuần Hóa Nàng Elf

Thuần Hóa Nàng Elf

Adult, Echi, Manhwa, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
1.3K lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 15
10 tháng trước
siteurl = 'https://www.wildponypublishing.com'; liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan