function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Truyện Phế Thổ Và An Tức truyenqq, truyentranhaudio, vcomic, cmanga, hamtruyentv

Đọc truyện tranh Truyện Phế Thổ Và An Tức truyenqq, truyentranhaudio, vcomic, cmanga, hamtruyentv mới nhất, xem ngay Truyện Phế Thổ Và An Tức truyenqq, truyentranhaudio, vcomic, cmanga, hamtruyentv Tiếng Việt hay chất lượng cao từ mọi nguồn trên internet
Phế Thổ Và An Tức

Phế Thổ Và An Tức

Adult, Đam Mỹ, Manhua, Romance, Soft Yaoi
29 lượt xem
0 đề cử
Đam mỹ
Chapter 11
8 tháng trước
siteurl = 'https://www.wildponypublishing.com'; liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan